Spánok je základným pilierom nášho zdravia a celkového pohody. Jeho kvalita priamo ovplyvňuje našu mentálnu, emocionálnu a fyzickú kondíciu. V tomto článku sa pozrieme na to, ako dosiahnuť pravidelný a kvalitný spánok, a aké sú najčastejšie prekážky, ktoré nám v tom bránia.

Eliminácia negatívnych vplyvov

Prvým krokom k lepšiemu spánku je eliminácia faktorov, ktoré negatívne ovplyvňujú našu schopnosť zaspať a mať kvalitný spánok. 

Časté prekážky kvalitného spánku zahŕňajú:

  • Screen-time pred spaním: 

Čas strávený pred obrazovkou telefónu, počítača, tabletu alebo TV, môže výrazne ovplyvniť kvalitu spánku. Obrazovky vyžarujú modré svetlo, ktoré môže narušiť produkciu melatonínu, hormónu potrebného na reguláciu spánkového cyklu. Táto svetelná expozícia, najmä v hodinách pred spaním, môže značne narušiť našu schopnosť zaspať. Obzvlášť škodlivé sú obsahy na sociálnych sieťach, pretože tie môžu vyvolávať okrem iného stres a úzkosť, čo negatívne ovplyvňuje nielen spánok ale aj psychickú pohodu.

  • Nevhodné spánkové prostredie: 

Hlučné prostredie, príliš veľa svetla, prítomnosť elektronických zariadení v spálni alebo vyššia teplota v miestnosti môžu mať tiež negatívny vplyv na spánok.

  • Nepravidelný spánkový režim: 

Nekonzistentné časy chodenia do postele a vstávania, narúšajú váš vnútorný biologický hodinový cyklus. 

Návyky pre lepší spánok

Pred spaním:

  • Plánovanie dňa:

Napíšte si krátky zoznam úloh a aktivít, ktoré plánujete vykonať nasledujúci deň.

  • Čítanie knihy pri slabom svetle:

Čítanie pomáha uvoľniť myseľ a pripraviť ju na spánok. Ideálna je pri tom malá lampa na baterky, určená na knihu. 

  • Prispôsobenie spánkového prostredia:

Zabezpečte tmavú miestnosť, vychladený a odvetraný vzduch. Taktiež je vhodné odstrániť všetky elektronické zariadenia (okrem baterkového budíka).

Ráno po prebudení:

  • Rýchle vstávanie: 

Vstaňte z postele do 5. sekúnd od zvuku budíka, aby ste predišli odkladaniu.

  • Ranný rituál:

Začnite deň napríklad ľahkou fyzickou aktivitou, dychovým cvičením a studenou sprchou. Ranný rituál vyžaduje určitú mieru sebadisciplíny a konzistencie. Jeho pravidelné dodržiavanie posilňuje vašu schopnosť udržiavať si zdravé návyky, čo má pozitívny dopad aj na iné oblasti vášho života. Okrem toho vám ráno poskytne príval energie a zabezpečí skvelý začiatok dňa s pozitívnou náladou.

Techniky na zlepšenie spánku

Ak máte problém so zaspávaním, odporúčam:

  • Dychové cvičenie 4-7-8: Táto metóda pomáha uvoľniť myseľ a pripraviť telo na spánok. (Návod na toto cvičenie nájdete v sekcii dychové cvičenia.)
  • Meditácia pri relaxačnej hudbe: Pomáha uvoľniť stres, nervozitu a stíšiť myseľ, čo sú časté príčiny problémov so zaspávaním.

Stanovenie spánkového režimu

Kľúčom k dosiahnutiu kvalitného spánku je pravidelnosť. Dôležité nie je len dospať jednu alebo dve noci po sebe. Kľúčom je mať pravidelný spánkový režim a spať približne každý deň rovnako dlho. Treba si taktiež stanoviť konkrétny čas, kedy chcete chodiť spať a kedy vstávať. Dodržiavanie tohto režimu pomôže vášmu telu vyvinúť si zdravý spánkový rytmus.

Záver

V tomto článku sme prebrali kľúčové kroky a stratégie, ktoré vám môžu pomôcť zlepšiť váš spánkový režim. Od eliminácie negatívnych vplyvov, ako sú elektronické zariadenia, cez vytvorenie príjemného spánkového prostredia, až po zavedenie pravidelného spánkového režimu a ranných rituálov. Každý z týchto krokov je dôležitým kameňom na ceste k lepšiemu, kvalitnejšiemu spánku, ktorý je nevyhnutný pre našu fyzickú, mentálnu a emocionálnu pohodu.

Nezabudnite, že kvalitný spánok je nielen o tom, ako dlho spíme, ale aj o tom, ako dobre spíme. Nech je dnešná noc prvým krokom k obnoveniu a oživeniu vášho spánkového režimu.